Psikoteknik Değerlendirmede Kullanılan Testler Nelerdir?

Irmak Psikoteknikte Psikoteknik Testi Sadece 170 TL

Psikoteknik Belgesi İçin Kullanılan Testlerin Özellikleri Nelerdir?

Psikoteknik değerlendirme sürecinde, uluslararası psikometrik standartlara sahip testler kullanılmalıdır.

Psikoteknik değerlendirme sürecinde kullanılan, uluslararası psikometrik standartları aşağıda açıklanmıştır.

Nesnellik

Test maddelerine verilecek yanıtların belirli olması ve puanlamada belirli ölçütlerin kullanılması, bu özelliğe göre, hazırlanacak bir soruya verilmesi gereken yanıtların son derece belirgin olması, sorunun cevabının tartışmalı olmaması.

Puanlama

Puanlama yönteminin standart olması, objektif sonuçlar elde edilebilmesi için, kişisel yorumu en aza indirgemiş olması.

Geçerliliğin yüksek olması

Ölçüm aracının ölçmek istediği şeyi hiç şaşmadan doğru olarak ölçmesi, testin kullanım amacına uygun olması, doğru seçilmiş bir test olması.

Güvenilirliğinin yüksek olması

Testin ölçtüğü nesne ya da özelliği her uygulanışında aynı duyarlılıkla ölçmesi, tutarlı ve kararlı olması.

Kapsamlı olması

Testin ölçülen konunun genelini iyi bir şekilde kapsaması.

Ayırt edici olması

Bir özelliğe sahip olan kişi ile olmayanı, yeteneği çok yüksek olan ile olmayanı birbirinden ayırt edebilmesi.

Kullanışlı olması

Kolay uygulanabilir, kolay anlaşılabilir ve puanlanabilir olması.

Uyarlama

Türkiye toplumuna uyarlamasının yapılmış olması.

Standardizasyon

Farklı norm grupları için standardizasyonunun yapılmış olması.Testlerin kullanım amaçlarına göre, yorumlarda kullanılmak üzere, cinsiyet, yaş, eğitim, meslek, fiziksel ve psikolojik rahatsızlığa sahip kişileri içeren gruplara testlerin uygulanarak, ortalama puanların ve puan dağılımlarının belirlenmesi.

Bilgisayar Destekli Testler olması

Testlerin sunumu, puanlaması, yorumlanmasının bilgisayar aracılığıyla yapılması.

IRMAK SRC

Mesleki Eğitim

Mesleki Belge

1 Saatte Psikoteknik Belgesi

SRC Belgesi SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4

ODY Belgesi ODY 1, ODY 2, ODY 3, ODY 4

ÜDY Belgesi ÜDY 1, ÜDY 2, ÜDY 3, ÜDY 4

Kurumsal Hizmet

Karayolu Taşımacılığı Eğitimi ve Danışmanlığı

İleri Değerlendirme Ve Eğitim Teknikleri, Detaylı Analiz Ve Kişiye Özel Eğitimler Sayesinde Her Seviyede Yüksek Başarı. İşinizi hızladıran Sorunlarınızı Çözen Benzersiz destek ve eğitim.

Irmak SRC'ye Gelin İşlerinizi Kolaylaştırın.