2020 ODY TİO Ulusal ve Uluslararası Taşımacılık Alanında Taşıma İşleri Organizatörü (Forvarder) Olarak Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Orta Düzey Yöneticisi Mesleki Yeterlilik Belgesi.

TİO Orta Düzey Yönetici ODY Belgesini Almakla Yükümlü Olan Kişilerin Bu Süreçle İlgili Bilmesi Gereken Konular. Kimler Alabilir, Ne İçin Kullanılır, Muafiyet ve Cezalar Nelerdir?

TİO yada Taşima İşleri Organizatörlüğü; ulusal ve uluslararası taşımacılık alanında taşıma işleri organizatörü olarak faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişileri kapsar. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş gerçek ve tüzel kişiler faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden sahip, temsile yetkili ortak ve bu bağlamda istihdam edilen ODY belgesini haiz kişileri çalıştırma zorunluluğu vardır

ODY belgesi alacak kişilerin en az ortaokul düzeyinde eğitim almış olması şarttır.

TİO Orta Düzey Yönetici ODY Belgesi Olmaması Durumunda Cezalar Nelerdir?

İlgili Yönetmelik uyarınca istihdam edilenlen ilgili orta düzey yöneticilerde bulunması gereken ODY belgesinin mevcut olmaması durumunda tüzel kişiliğe iki bin Türk Lirası (2.000-TL.) Ceza kesilir;

TİO Yada Taşima İşleri Organizatörleri Kaç Ody Belgeli Orta Düzey Yöneticiye Sahip Olmalıdır?

TİO yada Taşima İşleri Organizatörlüğü alanında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden sahip, temsile yetkili ortak veya bu bağlamda istihdam edilen en az iki kişinin ODY belgesine sahip olmaları esastır

IRMAK SRC

Mesleki Eğitim

Mesleki Belge

1 Saatte Psikoteknik Belgesi

SRC Belgesi SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4

ODY Belgesi ODY 1, ODY 2, ODY 3, ODY 4

ÜDY Belgesi ÜDY 1, ÜDY 2, ÜDY 3, ÜDY 4

Kurumsal Hizmet

Karayolu Taşımacılığı Eğitimi ve Danışmanlığı

Yetki Belgeleri Danışmanlığı

A1 Yetki Belgesi Danışmanlığı A2 Yetki Belgesi Danışmanlığı

B1 Yetki Belgesi Danışmanlığı B2 Yetki Belgesi Danışmanlığı B3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

C1 Yetki Belgesi Danışmanlığı C2 Yetki Belgesi Danışmanlığı C3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

B1 Yetki Belgesi Danışmanlığı B2 Yetki Belgesi Danışmanlığı B3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

C1 Yetki Belgesi Danışmanlığı C2 Yetki Belgesi Danışmanlığı C3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

D1 Yetki Belgesi Danışmanlığı D2 Yetki Belgesi Danışmanlığı D3 Yetki Belgesi Danışmanlığı D4 Yetki Belgesi Danışmanlığı

F1 Yetki Belgesi Danışmanlığı F2 Yetki Belgesi Danışmanlığı F3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

G1 Yetki Belgesi Danışmanlığı G2 Yetki Belgesi Danışmanlığı G3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

H1 Yetki Belgesi Danışmanlığı H2 Yetki Belgesi Danışmanlığı H3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

K1 Yetki Belgesi Danışmanlığı K2 Yetki Belgesi Danışmanlığı K3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

L1 Yetki Belgesi Danışmanlığı L2 Yetki Belgesi Danışmanlığı

M1 Yetki Belgesi Danışmanlığı M2 Yetki Belgesi Danışmanlığı

N1 Yetki Belgesi Danışmanlığı N2 Yetki Belgesi Danışmanlığı

P1 Yetki Belgesi Danışmanlığı P2 Yetki Belgesi Danışmanlığı

R1 Yetki Belgesi Danışmanlığı R2 Yetki Belgesi Danışmanlığı

T1 Yetki Belgesi Danışmanlığı T2 Yetki Belgesi Danışmanlığı T3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

Öğrenci Ve Personel Servis Taşimaciliği Danışmanlığı

İleri Değerlendirme Ve Eğitim Teknikleri, Detaylı Analiz Ve Kişiye Özel Eğitimler Sayesinde Her Seviyede Yüksek Başarı. İşinizi hızladıran Sorunlarınızı Çözen Benzersiz destek ve eğitim.

Irmak SRC'ye Gelin İşlerinizi Kolaylaştırın.