Öğrenci ve Personel Taşımacılığına İlişkin Özel Esaslar;

MADDE 7

(1) Öğrenci Taşımacılığına İlişkin Özel Esaslar;

a) Devlet ve özel okulların yönetimi, okul aile birlikleri, okul vakıfları ve benzeri yetkili kurumlar; taşımacılıklarda, taşımacıya ve sözleşmeli taşımacıya UKOME kararında belirtilen yükümlüklerin dışında yükümlülükler yükleyemez (Ücretsiz öğretmen, personel ve/ya öğrenci servisi, bağış, komisyon, hususi otomobil ve/ya şoför, burslu öğrenci taşımacılığı, indirimli öğrenci taşımacılığı talepleri gibi). Ayrıca okulların sportif, kültürel ve bilgi yarışmaları ile resmi bayram organizasyonları, gezi, piknik, vb. taşıma hizmetlerinin ücretsiz yapılmasını talep ve teklif edemez. Ancak, öğrenci taşımacılığı yapan her taşıt, Okul Aile Birliği tarafından onaylanmış ve servis taşıtı kiralama komisyonunca yazılı olarak bildirilen, maddi durumu yeterli olmayan ihtiyaç sahibi bir öğrenciyi ücretsiz taşıyabilecektir (Maddi durumu yeterli olmayan öğrenci tespitinde, servis taşıtı kiralama komisyonunda; taşımacı firma ise şirket yetkilisi, taşımacı şahıs ise servis sorumlusu bulunacaktır). (2017/6-1.A) ,

b) UKOME tarafından belirlenen ücretler resmi ve özel eğitim kurumlarında hizmet veren okul servis taşıtlarının okul ile öğrenci evi arasındaki taşımacılık hizmetleri için geçerlidir. Okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul (ilk 4+4) öğrencilerini taşıyan okul servis taşıtlarının taşıma ücretine en fazla %35 Rehber Personel ücreti ilave edilir. Lise ve dengi (son 4) okul servis taşıtlarının taşıma ücretlerine Rehber Personel ücreti ilave edilmez. (2017/6-1.A) ,

c) UKOME kararı ile alınan tarifede belirlenen ücretler resmi ve özel eğitim kurumlarında hizmet veren okul servis araçlarının okul ile öğrenci evi arasındaki taşıma hizmeti için geçerlidir. İlgili mevzuatta yer alan standartlara ilave hizmetlerden yıl içinde yapılan geziler, özel ferdi kaza sigortaları, koltuk sayısından az öğrenci taşınması talepleri, lüks sınıf ve yüksek modelli araç kullanılması talepleri, özel ambulans anlaşması talepleri, hiç bir şekilde bu tarifeyle ilişkilendirilemez. (2017/6-1.A) ,

ç) Bu tarifede yer alan ücretler azami hadleri gösterir. Ücret hadlerinin üzerinde ve uyulması gereken kurallarla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunulamaz. Tarifedeki ücretlere KDV dâhildir. (2017/6-1.A) ,

d) Okul aile birliği ile anlaşmalı servis taşıtlarında; taşınan öğrencilerin adı soyadı, veli ismi, kan grupları, ev veya irtibat telefonları okul tarafından ve/veya okul aile birliğinden onaylanmış bir liste bulundurulacaktır.

e) Taşıma hizmeti, veliler tarafından anlaşmalı servislerle yapılıyor ise öğrenci belgelerinin TUHİM’e ibrazı ile oluşturulan tasdiklenmiş öğrenci listesi bulundurulacaktır.

f) Taşıtta taşınan yolcu sayısının %20’si kadar misafir yolcu taşınabilir. Ancak taşıtın taşıma sınırının aşılmaması zorunludur.

g) Okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul (4+4) öğrencilerini taşıyan okul servis taşıtlarında, taşıt içi düzenini sağlayan, öğrencilerin taşıta biniş ve inişlerinde yardımcı olan rehber personelin bulundurulması zorunludur. (2017/6-1.A) ,

ğ) Tüzel kişinin 1 okulda taşımacılık yapması durumunda, tüzel kişinin öz mal taşıt sayısı en az söz konusu okuldaki toplam servis taşıtı sayısının 1/3’ü oranında olacaktır.

1) Gerçek ve tüzel kişiler birlikte taşımacılık yaptıkları okulda/okullarda, velilerle birlikte bireysel sözleşme yapmak suretiyle taşımacılık yapabilirler. Bu durumda yapacakları taşımacılıklarda 1/3 oranında öz mal zorunluluğu aranmaz.

h) Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesinde örneği bulunan; öğrenci velisi ile taşımacı (gerçek veya tüzel kişilik) arasında yapılacak sözleşmeyi, okul servis taşıtı güzergâh kullanım izin belgesi müracaatı esnasında ibraz etmeyenlere izin belgesi verilmeyecektir.

ı) Okul servis taşıtlarının arkasında “OKUL TAŞITI” yazısını kapsayan numunesine uygun renk, ebat ve şekilde reflektif bir tabela bulundurulmalıdır.

i) Okul servis taşıtının arkasında, öğrencilerin iniş ve binişleri sırasında yakılmak üzere en az 30.cm çapında kırmızı ışık veren bir lamba bulunmalı ve bu lambanın yakılması halinde üzerinde siyah renkte büyük harflerle “DUR” yazısı okunacak şekilde tesis edilmiş olmalı, lambanın yakılıp söndürülmesi tertibatı fren lambaları ile ayrı olmalıdır.

j) Okul servis taşıtlarının kapıları şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik (Havalı, Hidrolikli vb.) olabileceği gibi; taşıt şoförleri tarafından elle kumanda edilebilecek şekilde (Mekanik) de olabilir. Otomatik olduğu takdirde, kapıların açık veya kapalı olduğu şoföre optik ve/veya akustik sinyallerle intikal edecek şekilde olmalıdır.

k) Ücret belirlenirken mesafe olarak ev ve okul arasında ulaşılabilir en yakın otobüs ve minibüs güzergâh uzunluğu dikkate alınacaktır. Ancak hat üzerinde otobüs, minibüs güzergâhı yok ise, ev ile okul arasındaki ulaşılabilir en yakın mesafe dikkate alınacaktır. Ücret hesaplanması km olarak tek gidiş üzerinden hesaplanır, dönüş için ayrıca km hesabı yapılmaz. Ortaya çıkacak anlaşmazlıklar durumunda mesafenin belirlenmesi için

yetkili mercii İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüdür. Belirlenen ücretler gidiş-dönüş için olup, devlet okulları ile özel okulların tümünü kapsar. (2017/6-1.A) ,

l) 25 Km’nin üzerindeki her bir km için UKOME kararı ile ayrıca belirlenen, ücret ilave edilir. Köprü geçiş ücreti toplam öğrenci sayısına bölünerek fiyatlara ilave edilir. (2017/6-1.A) ,

m) Kardeş indirimi (Gerekli belgeler ibraz edilmesi ve aynı okula gitmeleri halinde) birinci çocuk tam, ikinci çocuk %10 ve üçüncü çocuktan itibaren %20 indirim olarak uygulanır. Kardeş indirimi yapılırken UKOME kararı ile belirlenen tam tarifenin altında (en az %20 oranında) indirim uygulanması halinde ayrıca kardeş indirimi uygulanmaz. (2017/6-1.A) ,

n) Öğretim yılı boyunca resmi ve idari tatiller ücrete tabidir (Yarıyıl tatili ücreti alınmaz). (2017/6-1.A) ,

o) Taşımacı, ücret tarifesini servis taşıtının görünür bir yerinde bulundurmak zorunludur. (2017/6-1.A) ,

ö) Taşımacı öğrencinin İkametgâh değişikliği, okul değişikliği, okuma hakkını kaybetmesi, tedavisi uzun süreli hastalık vb. hallerinde servis ücretini iade etmek zorundadır. (2017/6-1.A) ,

p) Öğrenciyi indirirken ve bindirirken ışıklı DUR lambasını yakmak zorundadır.

r) Kredi kartı ile ödeme yapılabilir ve ödemeler aylık olarak alınır. Peşin ücret ödemeye veya kredi kartı ile ödemede tek çekime zorlama yapılamaz. (2017/6-1.A) ,

s) Peşin ödemede %5 indirim uygulanır. UKOME tarafından belirlenen ücretler eğitim-öğretim süresi olan 8,5 ay üzerinden hesaplanarak toplam ücret belirlenir. (2017/6-1.A) ,

ş) Mevcut UKOME Kararlarına göre talep eden öğrencilerin taşınma talebi karşılanmak zorundadır. Ancak bazı güzergâhlarda dokuz kişiden az öğrenci olması durumunda maliyetlerin taşımacıya ek yük getirdiğinden dolayı taşıma hizmetinin yapılabilmesi için, öğrenci mesafe ücretinin şoför hariç dokuz kişi üzerinden hesaplanarak mevcut taşınan öğrenci sayısına bölünerek ücretlendirilecektir. (2017/7-6) ,

(2) Personel Taşımacılığına İlişkin Özel Esaslar;

a) Personel servis taşımacılığı yapan taşıtların, taşıma sınırının aşılmaması ve alınan misafir yolcu için ek bir ücret alınmaması kaydıyla taşıtta taşınan yolcu sayısının %20’si kadar misafir yolcu taşıyabilecektir.

(3) Öğrenci ve Personel Taşımacılığına İlişkin Özel Esaslar;

a) Taşımacılık faaliyeti kapsamında sözleşmeli taşımacı kullanılması durumunda taşımacı ile sözleşmeli taşımacı arasında yapılacak sözleşme şartlarına (EK-2) uygun olarak ödemelerin düzenli yapılması esastır. Ödemelerin düzenli yapılmaması durumunda Toplu Ulaşım Denetim Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

b) Komşu illerdeki işyerlerine İstanbul’da ikamet eden vatandaşların servis taşımacılığında 34 plakalı servis taşıtlarına izin verilir, komşu il plakalı servis taşıtlarına izin verilmez.

c) Servis taşıtına ait Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi ve Servis Taşımacılığı Kartı sorgulaması Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü internet sitesinden veya talep edilmesi halinde ilgili servis taşımacısından kontrol edilebilecektir. Servis taşımacıları bu belgeyi ibraz etmekle yükümlüdür. (2017/6-1.A) ,

IRMAK SRC

Mesleki Eğitim

Mesleki Belge

1 Saatte Psikoteknik Belgesi

SRC Belgesi SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4

ODY Belgesi ODY 1, ODY 2, ODY 3, ODY 4

ÜDY Belgesi ÜDY 1, ÜDY 2, ÜDY 3, ÜDY 4

Kurumsal Hizmet

Karayolu Taşımacılığı Eğitimi ve Danışmanlığı

Yetki Belgeleri Danışmanlığı

A1 Yetki Belgesi Danışmanlığı A2 Yetki Belgesi Danışmanlığı

B1 Yetki Belgesi Danışmanlığı B2 Yetki Belgesi Danışmanlığı B3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

C1 Yetki Belgesi Danışmanlığı C2 Yetki Belgesi Danışmanlığı C3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

B1 Yetki Belgesi Danışmanlığı B2 Yetki Belgesi Danışmanlığı B3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

C1 Yetki Belgesi Danışmanlığı C2 Yetki Belgesi Danışmanlığı C3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

D1 Yetki Belgesi Danışmanlığı D2 Yetki Belgesi Danışmanlığı D3 Yetki Belgesi Danışmanlığı D4 Yetki Belgesi Danışmanlığı

F1 Yetki Belgesi Danışmanlığı F2 Yetki Belgesi Danışmanlığı F3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

G1 Yetki Belgesi Danışmanlığı G2 Yetki Belgesi Danışmanlığı G3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

H1 Yetki Belgesi Danışmanlığı H2 Yetki Belgesi Danışmanlığı H3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

K1 Yetki Belgesi Danışmanlığı K2 Yetki Belgesi Danışmanlığı K3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

L1 Yetki Belgesi Danışmanlığı L2 Yetki Belgesi Danışmanlığı

M1 Yetki Belgesi Danışmanlığı M2 Yetki Belgesi Danışmanlığı

N1 Yetki Belgesi Danışmanlığı N2 Yetki Belgesi Danışmanlığı

P1 Yetki Belgesi Danışmanlığı P2 Yetki Belgesi Danışmanlığı

R1 Yetki Belgesi Danışmanlığı R2 Yetki Belgesi Danışmanlığı

T1 Yetki Belgesi Danışmanlığı T2 Yetki Belgesi Danışmanlığı T3 Yetki Belgesi Danışmanlığı

Öğrenci Ve Personel Servis Taşimaciliği Danışmanlığı

İleri Değerlendirme Ve Eğitim Teknikleri, Detaylı Analiz Ve Kişiye Özel Eğitimler Sayesinde Her Seviyede Yüksek Başarı. İşinizi hızladıran Sorunlarınızı Çözen Benzersiz destek ve eğitim.

Irmak SRC'ye Gelin İşlerinizi Kolaylaştırın.